Hirtshals Kraftvarmeværk A/S fik det Blå Stempel

FORCE Certification certificerer hos Hirtshals Kraftvarmeværk, der ønsker at sætte miljø- og arbejdsmiljøledelse på dagsordenen.

FORCE Certification har udført certificeringsopgaver hos Elsam A/S siden 2002, hvor Elsams store jyske og fynske værker første gang blev miljøcertificeret. FORCE Certification har også ISO 9001-certificeret den del af Elsam, der servicerer vindmøllerne på Horns Rev. Det var derfor naturligt, at Hirtshals Kraftvarmeværk, som er en del af Elsam, valgte FORCE Certification som certificeringsorgan til deres miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem.

Certificering og forberedelse

Forud for certificeringen havde Hirtshals Kraftvarmeværk en forberedelsesperiode. Den bestod bl.a. i at etablere interne projektgrupper, der arbejdede med udvikling af daglige arbejdsprocedurer, og endelig modtog nøglemedarbejdere undervisning i de krav, der stilles til et godt arbejdsmiljø. Da Hirtshals Kraftvarmeværk havde færdiggjort procedureskrivningen, og systemerne var implementerede, var de klar til certificering.

Det var nu, FORCE Certification kom ind i billedet. Miljø- og arbejdsmiljøforhold blev identificeret, hvor der blev taget udgangspunkt i en checkliste, som bl.a. omfattede tunge løft, støj, støv, psykisk arbejdsmiljø og biologiske og kemiske forhold. Derefter blev alle medarbejdere interviewet. Her deltog foruden FORCE Certifications auditor også en teknisk ekspert for at give en faglig vurdering af forholdene på stedet.

Hirtshals Kraftvarmeværk fik certifikaterne i efteråret 2004. De gælder i tre år, men FORCE Certification laver et årligt overvågningsbesøg for at sikre, at kravene til certificeringen fortsat opfyldes.

Dokumentation for en proaktiv indsats

Med indførelsen af et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem ønskede Elsam at få arbejdsmiljøet på dagsordenen som en naturlig del af virksomhedens drift. Arbejdsmiljøcertifikatet er beviset på, at Hirtshals Kraftvarmeværk gør en aktiv indsats for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere.

Opgaven er et godt eksempel på FORCE Certifications ekspertise i at hjælpe virksomhederne med certificering og dermed skabe reel værdi for dem. Og det gælder, hvad enten det drejer sig om certificering af miljø-, arbejdsmiljø- eller kvalitetssystemer.

FORCE Technology: Park Allé 345, 2605 Brøndby  Telefon: +45 43 26 70 00  Fax: +45 43 26 70 11  e-mail: info@forcetechnology.com  
 

Debug info: