Partikler & dråber

Med luftbårne partikler og dråber menes faste og flydende stoffer, der i et kortere eller længere tidsrum holder sig svævende i atmosfæren. Det system, som partiklerne og den omgivende gas udgør, kaldes en aerosol. Luftbårne partikler kan dannes mekanisk, dvs. som følge af friktion mellem materialer.

Dette er ofte den dominerende kilde til partikelemissioner ved fremstillingsprocesser i industrien. Hvis der er tale om processer ved høje temperaturer som for eksempel forbrænding, dannes partikler også ved kondensation, når den varme gas afkøles. Det sidstnævnte vil ske, når gassen køles til en temperatur, der er mindre end gassens dugpunkt.


Måling af partikler og dråber
Partikler og dråber måles typisk efter masse (feks. mg/m3) under hensyntagen til deres størrelse og densitet. Målinger af partikler i udeluft sker for eksempel typisk som PM10 og PM2.5. PM10 er defineret som massen af de partikler, der opsamles på et filter efter passage af et indsugningshoved med en afskæringseffektivitet på 50 % ved en aerodynamisk diameter på 10 µm. En partikel med aerodynamisk diameter på 10 µm opfører sig i luft på samme måde som en kugleformet partikel med massefylden 1 g/cm3.

De helt små partikler har en forsvindende lille masse i forhold til de større partikler. Ultrafine partikler eller nanopartikler, som oftest betegner partikler med en aerodynamisk diameter mindre end 0,1 µm, kan udgøre en forsvindende lille andel af den samlede masse af PM10.

Disse små partikler kommer ofte fra forbrændingsprocesser og kan indeholde flere sundhedsskadelige stoffer end større, mekanisk genererede partikler. Da ultrafine partikler samtidigt lettere transporteres ned i lungerne og ind i blodbanerne, er der stigende fokus på luftens indhold af de helt små partikler. Disse partikler måles oftest efter antal (feks. antal partikler pr. cm3).

Kontakt os

Jørgen Boje
Driftsleder
+45 43 26 71 39
Send besked til Jørgen
FORCE Technology: Park Allé 345, 2605 Brøndby  Telefon: +45 43 26 70 00  Fax: +45 43 26 70 11  e-mail: info@forcetechnology.com