Stål – et bærende element i byggeriet af DRs koncertsal

FORCE Technology har fungeret som rådgiver og kontrollant af kvaliteten på de mange tons stål, der er blevet brugt til DRs byggeri af den nye imponerende koncert-sal i DR Byen på Amager.

Kranerne har arbejdet i døgndrift med at montere de tonstunge ståldragere, der bl.a. er brugt til DR koncertsalens facade. De sid-ste kræfter samles om at skabe den perfekte ramme for fremtidige musikalske oplevelser.

 

 

 

 

Facadekonstruktionen i stål omkring koncerthuset i DR Byen (Foto: DR Byen).

Fokus på dokumentation og produktion

FORCE Technology har haft en lille, men ikke ubetydelig finger med i spillet: Vi har udført design review af de stålkonstruktioner der indgår i byggeriet. Det betyder i praksis, at vi gennemgår entreprenørens procedurer og dokumentation for fabrikationen, for at checke om de er i orden.

Dernæst har vi udført stikprøvekontrol af produktionsprocesserne hos entreprenørerne for at sikre, at svejsninger overholder de foreskrifter, som er blevet udstukket.

Løfter i fællesskab

Projektleder og civilingeniør Michael Ambye fra FORCE Technology siger om processen: ”Bygherren valgte os til opgaven på baggrund af vores mangeårige specialisterfaring inden for svejsning, materialekendskab og auditering af leverandører. Det har dog ikke kun været et spørgsmål om rådgivning og kontrol inden for disse områder, da der blev lagt stor vægt på at både bygherre, rådgivere og entreprenør har været i stand til i fællesskab at løse de problemer, som nu engang opstår i forbindelse med et projekt af denne størrelse. Og samarbejdet og kommunikationen imellem de forskellige grupper har fungeret optimalt”.

”Under hele forløbet har de involverede parter haft tillid til vores vurderinger, og det hænger primært sammen med vores store erfaring. Vi har fungeret som sparringspartner i forsøget på at finde de mest optimale løsninger på de udfordringer vi sammen stod overfor, og den interaktion er virkelig blevet værdsat”, slutter Michael Ambye.

Kontakt os

Arne Henrik Jensen
Konsulent
Send besked til Arne
FORCE Technology: Park Allé 345, 2605 Brøndby  Telefon: +45 43 26 70 00  Fax: +45 43 26 70 11  e-mail: info@forcetechnology.com  
 

Debug info: