Teknologiske landvindinger til havs

FORCE Technology har udviklet og modeltestet design af flydende platform, som franske TOTAL skal bruge til de ekstreme udfordringer, der relaterer sig til at frembringe olie i de allernordligste ishave.

Jagten på de dyre oliedråber intensiveres og udvides til stadig mere øde og svært tilgængelige områder på kloden. Det gælder også for det franske olieselskab TOTAL, som har brug for tekniske løsninger, der kan honorere de udfordringer, naturen byder virksomheden i deres bestræbelse på at hente olien og gassen op fra undergrunden og bringe den sikkert i land.

Derfor har TOTAL bedt FORCE Technology om at udvikle og afprøve en model af en ubemandet flydende platform, som skal bruges som offshore styringsenhed for installationer under vandet.

FORCE Technology tester model af flydende platform i bølgebassin.

Platformen er tænkt indsat i de nordligste have, hvilket er en udfordring til design og den tekniske innovation, f.eks. i forbindelse med en frakobling af platformen ved trussel om påsejling af isbjerge. FORCE Technology har afleveret den færdige opgave til TOTAL, som er meget positiv overfor konceptet.

Kreativitet i højsædet

”Projektet er temmelig unikt, så derfor ledte vi efter et kreativt firma til at løfte opgaven. Vi har før arbejdet sammen med FORCE Technology, som har bevist, at de har ekspertisen, de tekniske faciliteter og et fagligt internationalt netværk til at gennemføre både design og tests. Og det har vist sig at være et godt valg”, siger Yann Bouger, der er TOTALs udviklingsingeniør.

Designet til arktiske forhold

”Vi har valgt at formgive den flydende platform på en måde, så den både har en høj sødygtighed og kan klare de fysiske belastninger, som et isfyldt hav uvægerligt vil udsætte den for. Valget er faldet på et cirkulært dæk, mens formen ved vandlinjen er konisk. Dertil kommer diverse balastsystemer for at give stabilitet. Vores beregninger og test dokumenterer, at designet er optimalt i forhold til at kunne modstå den meget hårde vind, de op til 26 meter høje bølger og den to meter tykke drivis, der i perioder optræder i de arktiske egne”, fortæller salgschef hos FORCE Technology Erik Karlsson.

FORCE Technology har gennem årene opbygget en stor kompetence inden for offshoreområdet. Opgaverne er blevet stadig mere teknisk komplicerede i takt med, at olieindustrien er gået nye og næsten ufarbare veje i jagten på at optimere olie- og gasudvindingen. Den flydende platform som TOTAL har ønsket udviklet og afprøvet, er blot et af disse eksempler.

Nyskabende

”Det har været let at samarbejde med FORCE Technology, som kender TOTALs målsætninger. Det er første gang en ubemandet platform er designet med så specifikke krav til sødygtighed og modstandskraft mod isen i de arktiske farvande. Løsningen er innovativ. Den ligger på tegnebrættet klar til den næste mulighed, som byder sig”, siger Yann Bouger.

FORCE Technology: Park Allé 345, 2605 Brøndby  Telefon: +45 43 26 70 00  Fax: +45 43 26 70 11  e-mail: info@forcetechnology.com  
 

Debug info: