Dokumenteret miljøgevinst ved brug af e-Boks

e-Boks blev stiftet i 2001 med det formål at effektivisere forsendelse af post mellem virksomheder og private postmodtagere og derved reducere mængden af papir.

e-Boks bad i 2008 FORCE Technology om at lave en analyse af miljøpåvirkningen af digital postdistribution. Vores analyse viste, at e-Boks gav en miljømæssig gevinst svarende til 160-190 gennemsnitsdanskeres årlige udledning af forurening. Den mest markante fordel er bidraget til reduktion af CO2-udslippet på 1.650 tons CO2. Digital postdistribution kan hermed være med til at løse et af tidens store problemer – den globale opvarmning.

Det er første gang, man har undersøgt digital postdistributions miljøpåvirkning. Hos e-Boks havde man en idé om, at elektronisk distribution af dokumenter som f.eks. kontoudtog, lønsedler og pensionsoversigter har en positiv indvirkning på miljøet, da der både spares papir og brændstof til transport. ”Jeg er glad for, at vi nu kan dokumentere den positive miljøeffekt af, at vi sidste år håndterede næsten 100 mio. dokumenter i e-Boks”, sagde Henrik Andersen, adm. direktør hos e-Boks, i forbindelse med udgivelsen af rapporten i 2008.

 

Rapporten er på engelsk med dansk summary. Du kan se den her.   
 

Relaterede emner

LinksKurser>Referencer

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev

Profil

Opret profil

Login

FORCE Technology: Park Allé 345, 2605 Brøndby  Telefon: +45 43 26 70 00  Fax: +45 43 26 70 11  e-mail: info@forcetechnology.com  
 

Debug info: