Mere forskning og udvikling

Erhvervslivets vilkår undergår en dyb forandring. Den globale konkurrence betyder, at produkter og services bliver stadig mere videnintensive. Derfor øges danske virksomheders behov for mere videntung teknologisk service og rådgivning hele tiden.

Når erhvervslivet af hensyn til konkurrenceevnen må øge sit viden- og teknologiindhold, så skal den teknologiske service følge trop med en øget forsknings- og udviklingsindsats.

Faglig bredde og dybde

FORCE Technology har gennem en årrække udviklet sig til en GTS-virksomhed med et meget bredt fagligt fundament, bl.a. via fusioner og opkøb af søster-institutter. Vi har i kraft af en omfattende forsknings- og udviklingsindsats skabt en kompetence, der på udvalgte fokusområder modsvarer universiteternes og som er internationalt anerkendt. Den profil vil vi fortsat skærpe.

Forskning og forretning

FORCE Technologys F&U-indsats afspejler altid et nøje og tidligt kendskab til virksomhedernes konkrete behov. GTS-rollen indebærer, at vi på én gang sikrer dansk erhvervslivs adgang til relevant og tilstrækkelig teknologisk kompetence og udvikler vores egen kerneforretning.

Vi stræber hele tiden efter at gennemføre nye komplementære service- og udviklingsaktiviteter, der bibringer dansk erhvervsliv et stadig højere innovationsniveau med lav finansiel risiko.

Kontakt os

Jens Roedsted
Direktør, Marked & Innovation
+45 43 26 74 36
Send besked til Jens
FORCE Technology: Park Allé 345, 2605 Brøndby  Telefon: +45 43 26 70 00  Fax: +45 43 26 70 11  e-mail: info@forcetechnology.com