Undgå legionella bakterier i brugsvandssystemer

29-03-2012

Legionella-bakterier forekommer fra tid til anden i vand på for eksempel sygehuse, plejehjem og i svømmehaller. FORCE Technology giver gode råd til, hvordan legionella opstår, og hvordan man undgår det. For at undgå legionella-bakterier må driftstemperaturen i et varmtvandsanlæg ikke overskride 60 grader celsius og ikke komme under 50, ligesom man skal forsøge at minimere vandtemperaturer i området 20-45 grader, hvor bakterien vokser bedst. Legionella-bakterier opstår yderst sjældent i koldtvandsanlæg, men det kan forekomme ved en utilsigtet opvarmning af det kolde brugsvand eller en sammenblanding med det varme. Uanset hvad bør alle anlæg kontrolleres mindst en gang om året for både legionella- og totalkim-bakterier.

Idag.dk


FORCE Technology: Park Allé 345, 2605 Brøndby  Telefon: +45 43 26 70 00  Fax: +45 43 26 70 11  e-mail: info@forcetechnology.com  
 

Debug info: