Om FORCE Technology

För oss på FORCE Technology kommer våra kunder alltid i första hand oavsett om det gäller rådgivning eller tjänster för privata eller offentliga verksamheter i Skandinavien och internationellt.

Vi fokuserar på produkt- och konceptutveckling, design, produktionsoptimering samt drift och underhåll av industrifaciliteter inom följande områden:

  • Optimering och automatisering av produktion och processer
  • Materialanvändning, skydd och analyser
  • Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering
  • Sjöfartsteknik
  • Integrity Management
  • Sensorteknikutveckling och tillämpning 
  • Optimering och utveckling av driftledningssystem
  • Energi, klimat och miljö.

Vår kompetens bygger på en stabil grund av över 70 års erfarenhet inom innovativ utveckling och användning av kunskap och teknik.

Vi erbjuder våra kunder unika konkurrensfördelar genom våra flexibla, innovativa och värdehöjande lösningar som baseras på förtroende och ett nära samarbete, vilket ger ett värde för båda parter.

FORCE Technology har sitt högkvarter i Brøndby utanför Köpenhamn. Vi har också dotterbolag i Sverige, Norge, USA, Kina och Singapore.

Kontakta oss

Tomas Tränkner
Marknadschef
+46 (0)21-490 3345
Skicka meddelande till Tomas
FORCE Technology Sweden AB: Tallmätargatan 7, 721 34 Västerås  Tlf: +46 (0)21 490 3000  Fax: +46 (0)21 490 3001  
e-mail: info@forcetechnology.se  
 

Debug info: