Offshore

FORCE Technology har sedan början på 70-talet hjälpt både den danska och utländska offshore-industrin att uppnå ökad produktivitet, markant bättre säkerhetsåtgärder och ett ökande miljöhänsynstagande. Idag arbetar vi med några av de största danska och norska olje- och gasfälten.

Vår styrka ligger i att vi i en och samma verksamhet har samlat alla nödvändiga kompetenser och specialister så att du kan bedriva en sund och säker offshore-verksamhet. Därför kan vi erbjuda dig ett koncept från "start till mål" där vi står för inspektionsplanering, implementering och regelbunden utvärdering.

Fördelen är att du sparar värdefull tid på att slippa springa mellan olika leverantörer och samtidigt får större möjlighet att hålla en generell överblick över verksamheten.

Vi fokuserar på en enda sak: Att hjälpa dig upprätthålla en rimlig produktionskapacitet under säkra arbetsförhållanden och med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför står våra specialister också till din tjänst dygnet runt.

Följande är några exempel på våra offshore-kompetenser:

  • Integrity Management 
  • Underhålls- och kvalitetssäkring
  • Oförstörande provning (OFP)
  • Utveckling
  • Val av material och materialinspektion
  • Svetsning
  • Korrosion
  • Simulator- och modellprovning
  • Miljörådgivning
  • Säkerhet

FORCE Technology Sweden AB: Tallmätargatan 7, 721 34 Västerås  Tlf: +46 (0)21 490 3000  Fax: +46 (0)21 490 3001  
e-mail: info@forcetechnology.se  
 

Debug info: